Comarch ERP Optima Moduł: Kasa/Bank

  • Comarch ERP Optima Moduł: Kasa/Bank

Dostępność: W ciągu 24 godzin

157,44 PLN

Powiadom mnie o dostępności
  • Comarch ERP Optima Moduł: Kasa/Bank

Comarch ERP Optima to najpopularniejszy w Polsce program stworzony dla małych i średnich firm z każdej branży.

 

Oprogramowanie Comarch ERP Optima można nabyć zarówno w modelu stacjonarnym, jaki i usługowym, dzięki czemu użytkownicy mają możliwość zarządzać procesami w przedsiębiorstwie przez Internet.

 

Comarch ERP Optima Kasa/Bank - to moduł umożliwiający ujęcie wszystkich zagadnień dotyczących przepływu środków pieniężnych w firmie. W module tym można wykonać szereg zestawień i raportów obrazujących kondycję finansową firmy. Między innymi są to:

  • kalendarz planowanych płatności,
  • zestawienia wierzycieli i dłużników,
  • raport wydatków i wpływów wg kategorii kosztów i przychodów.

 

Dzięki modułowi Kasa/Bank mamy możliwość:

 

•  elektronicznej wymiany danych z bankiem zarówno poprzez eksport do pliku jak i import zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank,

•  rozliczenia automatycznego z listy rozliczeń kasowych/bankowych podmiotu. Miejsce to jest przeznaczone do wykonywania rozliczeń i kompensat pomiędzy dokumentami wystawionymi na ten sam podmiot (kontrahent, wspólnik, pracownik, urząd, lub bank). W tym miejscu można także uzgodnić stan zobowiązań i należności z kontami księgowymi,

•  rozliczyć dokumenty w różnych walutach, gdzie jeden z tych dokumentów musi być wystawiony w PLN a drugi w obcej walucie,

•  automatycznego tworzenia różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w walucie,

•  seryjnego rozliczenia dokumentów dla jednego podmiotu lub wielu podmiotów z listy nierozliczonych dokumentów,

•  seryjnego rozliczenia dokumentów z preliminarza płatności,

•  wykonania zbiorczego zestawienia wydatków i wpływów na konkretne dni, zarówno już wprowadzonych (zapisów) jak i planowanych (zdarzeń),

• prowadzenia dowolnej ilości rachunków bankowych i kas również w walutach obcych

• wystawiania not odsetkowych, ponagleń zapłaty, a także potwierdzeń sald.

 

Moduł ten wymagany jest do modułów tj: Detal, Faktury, Handel, Handel Plus, Księga Podatkowa, Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Płace i Kadry, Płace i KadryPlus.

Wymaga co najmniej jednego modułu oprócz Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus.

 

Moduł dostępny także w wersji W CHMURZE - bezpłatnie

 

Opinia o towarze:
* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe